Pin cho dự án điện mặt trời 1mwp


Giá bán 1 mw Pin JA  450w  inverter Sungrow

Giá bán 1 mw Pin JA 450w inverter Sungrow

5,900,000,000 5,850,000,000

Giá bán 1 mw Pin JA 450w  inverter Invt

Giá bán 1 mw Pin JA 450w inverter Invt

5,900,000,000 5,850,000,000

Giá bán 1 mw Pin TRINA 445w inverter SMA

Giá bán 1 mw Pin TRINA 445w inverter SMA

5,900,000,000 5,850,000,000

Giá bán 1mw Pin TRINA 445w  inverter Huawei

Giá bán 1mw Pin TRINA 445w inverter Huawei

5,900,000,000 5,850,000,000

NHẬP KHẨU PIN TRINA 445W, JA 450W

NHẬP KHẨU PHỤ KIỆN - VẬT TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI

HÀNG CÓ SẴN KHO - SỐ LƯỢNG LỚN TẠI VIỆT NAM

Gọi Ngay