Pin cho dự án điện mặt trời 1mwp


Giá bán 1 mw Pin CANADIAN 445W

Giá bán 1 mw Pin CANADIAN 445W

6,600,000,000 6,500,000,000

Giá bán 1 mw Pin JA  450w

Giá bán 1 mw Pin JA 450w

6,600,000,000 6,500,000,000

Giá bán 1 mw Pin POWITT 450w

Giá bán 1 mw Pin POWITT 450w

6,600,000,000 6,200,000,000

Giá bán 1mw Pin TRINA 445w

Giá bán 1mw Pin TRINA 445w

6,600,000,000 6,500,000,000

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TẤM PIN MẶT TRỜI

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI LINH KIỆN ĐIỆN MẶT TRỜI

NHẬN NHẬP ỦY THÁC TẤM PIN MẶT TRỜI

Gọi Ngay